Molimo Vas vodite računa, linkovi sa ove stranice vode na druge ponude na internetu. Na stranice, linkove i podstranice nismo mogli uticati te tako odbacujemo svaku moguću odgovornost za njihov oblik i sadržaj.

Sadržaj ove web stranice je zaštićen kao autorsko pravo DTG Deutsche Touring GmbH. Zadržavamo sva autorska prava. Obaveštenja sa ove web stranice uključujući tekstove, slike, zvuk i ostale akustičke sadržaje ne smeju se umnožavati, deliti, prenositi, spremati ili koristiti u bilo kom drugom obliku bez prethodne izričite, pismene dozvole. Web stranice i njihov sadržaj ne smeju se menjati ili koristiti na drugim web stranicama. Neke od internet stranica sadrže fotografije i ostali materijal koji spada pod autorsko pravo trećih osoba, koje su taj materijal stavile na raspolaganje. Daljnje korišćenje, umnožanje, prenošenje, spremanje dozvoljeno je samo uz prethodnu pismenu dozvolu ovlašćenih osoba.

Ako nije drugačije navedeno, marke, logo i amblemi preduzeća navedene na web stranicama predmet su zaštite autorskih prava.

vi ste ovdje: Home / Autorska prava